Nyelv váltás:
Pénznem váltás:

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazása: Amennyiben a feltételeket egyértelmű írásos megegyezés alapján nem módosítják a felek, akkor a következő feltételek vonatkoznak az összes jelenlegi és jövőbeni szállításra és szolgáltatásra. A jelenlegi ÁSZF megtalálható a következő honlapcímen: www.kormanymu24.hu

1. Vásárlási lehetőség

A vásárlásra van lehetőség regisztrációval és anélül is. A regisztrációt követően felhasználóneve és jelszava segítségével tud belépni. Az adatok helyességét jóváhagyás előtt ellenőrizheti, adatait módosíthatja, a Silverstone.hu Kft rendszeréből adatainak törlését bármikor kezdeményezheti e-mailben.

2. Megrendelés, árak

2.1 A megrendelés elküldése írásbeli, rögzített szerződésnek tekinthető, mely a megrendelő és a Silverstone.hu Kft. között magyar nyelven jött létre.

2.2 A Silverstone.hu Kft. a már leadott megrendeléseket nyilvántartja, és azok a megrendelő számára bármikor hozzáférhetőek.

2.3 A Kosár gombra kattintva lehet az egyes termékeket a Kosárba betenni, de ez még nem jelent vásárlást. A Kosár véglegesítésével a megrendelés a Pénztárba kerül, amire a véglegesítést megelőzően külön felhívás („fizetési kötelezettséggel járó megrendelés”) figyelmeztet. A megrendelés jóváhagyása előtt a Kosár tartalma ellenőrizhető, módosítható, a megrendelés megszakítható. Egy adott megrendelés elküldött adatai a vásárlás véglegesítését követően már nem módosíthatók. A Silverstone.hu Kft a megrendelésről visszaigazoló e-mailt küld annak beérkezését követő 48 órán belül.

2.4 A folyamatban lévő és a korábbi, lezárt megrendelések a „Rendeléseim” menüpont alatt követhetők.

2.5 A termékek mellett minden esetben fel van tüntetve a kedvezmény nélküli webshop ár.

2.6 A feltüntetett árak nettó és bruttó magyar forintban kifejezett árak

3. Garancia, szavatosság

3.1 A megrendelés teljesítésekor, a kiszállítás időpontjában a megrendelő vagy átvevő köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni, majd az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a Silverstone.hu Kft-nek nem áll módjában elfogadni. A termékekkel kapcsolatos mennyiségi és/vagy minőségi kifogás esetén a Silverstone.hu Kft. szállítója a kifogásolt terméket visszaszállítja.

3.2 Silevstone.hu Kft webshop fenntartja az átváltoztatás jogát, valamint rajta kívülálló hibákért - legyen az nyomdai vagy technikai - felelősséget nem vállal. A Silevstone.hu Kft webshop fenntartja a jogot az akciók előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.

3.3 Bármely módosítás abban az időpontban lép hatályba, amikor az online megtalálható a Silevstone.hu Kft weboldalon és a webshopban.

3.4 Silevstone.hu Kft webshop oldalon található termékek jellemzően raktáron vannak. Az aktuális készletinformációk minden termék mellett megjelennek. Amennyiben a megrendelés után mégis kiderül, hogy a termék nincs raktáron, a Silevstone.hu Kft webshop felveszi a vásárlóval a kapcsolatot, és a megrendelés módosulhat, vagy az esetlegesen előre kifizetett összeget a Silevstone.hu Kft visszatéríti.

3.5 A vevő hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Silevstone.hu Kft szemben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A vevő - választása szerint- kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított  1 év elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetők. Használt dolog esetén ez a határidő egy év. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket a Silevstone.hu Kft. adta el. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

3.6 A termék hibája esetén a vevő - választása szerint - kellékszavatossági helyett termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

4. Házhozszállítás

A megrendeléseket Magyarország egész területén a Silevstone.hu Kft. házhoz szállítja a megrendelés során megadott címre. Amennyiben házhozszállítást kér, a szállítási határidő a kosárban a tételek mellett található, illetve a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A Silevstone.hu Kft. futár partnere a GLS Hungary Kft.

5. Fizetési módok

A fizetési módot a megrendeléskor lehet kiválasztani. A fizetés történhet utánvéttel, online bankkártyával és személyes átvételkor készpénzben.

5.1 Készpénzes fizetés a futárnak (Utánvét) A megrendelés ellenértékét utánvéttel a házhozszállítást végző futárnak kell kifizetni. Készpénzes fizetést maximum 500.000 Ft összegig fogadhat el a futár.

5.2 Online bankkártyás fizetés A Silevstone.hu Kft az OTP Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A Silevstone.hu Kft kizárólag a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, az OTP Bank pedig a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Silevstone.hu Kft nem értesül, azokat csak az OTP Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Silevstone.hu Kft oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A vásárolt áru ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Elfogadott kártyák: Az OTP Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé. A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, az OTP Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru ellenértékével.

5.3 Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Silevstone.hu Kft oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja, a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül. Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

6. Csere

6.1. A Silevstone.hu Kft terhelik a szavatossági kötelezettséggel kapcsolatos költségek, kivéve, ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott. Ebben az esetben a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket a Silevstone.hu Kft. és a jogosult közrehatásuk arányában viselik.

6.3 Amennyiben a vásárló eláll a vásárlástól a vásárló a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

7. Elállás

7.1 A vevő a termék átvételétől számított tizennégy napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási jog a szerződés megkötése és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolható. Ha a vevő elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Levélben: Silevstone.hu Kft 1095. Budapest Soroksári út 48.

 e-mailben:info@kormanymu24.hu Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is: Elállási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Címzett: * Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * Átvétel időpontja: * A vevő(k) neve: A vevő(k) címe: A vevő(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt A vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Ilyen esetben a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül köteles visszajuttatni a Silevstone.hu Kft.  részére Ha a vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől és az áru visszaszolgáltatásától (legalább az elküldés igazolásától) számított tizennégy napon belül a Silevstone.hu Kft. visszatéríti a vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a vevő a Silevstone.hu Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza a Silevstone.hu Kft., kivéve, ha a vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Minden esetben a vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket.

 7.2 A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel a vevő, egyebekben a Silevstone.hu Kft  csak sérülésmentes, nem károsodott termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Kérjük, hogy a terméket lehetőleg eredeti csomagolásban küldje vissza.

7.3 Pénz visszafizetés kizárólag személyesen, vagy banki átutalással történik. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

8. Reklamáció

8.1 Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll fenn, a szállító a kifogásolt terméket visszaszállítja, feltéve, hogy a reklamáció az átadás során megtörtént. Jogos reklamáció esetén az új termék kiszállításának a díja az eladót terheli.

8.2 Panaszügyintézés helye (19/2014 IV. 29. NGM rendelet alapján):

8.3 Levélben: Silverstone.hu Kft. 1095. Budapest. soroksári út 48.

8.4 e-mailben: info@kormanymu24.hu

8.6 A Silevstone.hu Kft. a panasz kivizsgálását és azzal kapcsolatos döntését a jogszabályban előírt határidőkre figyelemmel 5 munkanapon belül teljesíti, beleértve azt az esetet is, amikor az igény bejelentésekor nem tud az álláspontjáról nyilatkozni, vagy az igényt elutasítja.

8.7 Fogyasztónak minősülő (magánszemély) vevő bármely panasz vagy jogvita esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat

9. Felelősség korlátozása

9.1 A Silevstone.hu Kft weboldalon és áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

 9.2 A Silevstone.hu Kft semmilyen módon nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Silevstone.hu Kft webshophoz való csatlakozás során vagy miatt következett be.

 9.3 A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. A Silevstone.hu Kft webshop nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás vagy egy bűncselekmény miatt.

 9.4 Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Silevstone.hu Kft webshop szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, megrendelését, vásárlását.

10. Egyéb tudnivalók

10.1 Silevstone.hu Kft. a webshopból történő rendelés során a rendelési felületen közzéteszi az Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét, így a vásárlók számára lehetővé teszi annak megismerését.

10.2 A Silevstone.hu Kft webshopból történő megrendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a jelen üzletszabályzatot, a vásárlási feltételeket és tisztában van a rendelés menetével. A Silevstone.hu Kft webshopból történő rendelés feltétele, hogy a vásárló megrendelésének leadását megelőzően külön nyilatkozzon a webes felületen arról, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte, elfogadta és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

10.3 A Silevstone.hu Kft. a megrendelést csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a megrendelő adatainak regisztrációjakor és a megrendeléskor az oldalon található mezőket maradéktalanul, valós adatokkal kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Silevstone.hu Kft webshop felelősséget nem vállal.

10.4 A kormanymu24.hu weboldal bármilyen része, így a képi és szöveges tartalmak is kizárólag a Silevstone.hu Kft webshop üzemeltetőjének előzetes, írásos hozzájárulásával, és a forrás megjelölésével használhatók fel!

11. A Silevstone.hu Kft. elérhetőségei

A Silevstone.hu Kft. elérhetőségei / adatai Cégnév/üzemeltető: Silevstone.hu Kft. Cégjegyzék szám: Cg. 13-09-197141 Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 24677855-2-13 Felelős kapcsolattartó.

Birton Sándor

info@kormanymu24.hu

1095 Budapest, Soroksári út 48.

Tel.: +36-30/144-1270

Nyitvatartás: H-P 8:00-16:00 óráig. Sz-V Zárva

Adatkezelési tájékoztató
1. Bevezetés

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a Silverstone.hu Kft. (továbbiakban Adatkezelő) által alkalmazott adatkezelési elveket, politikáját, amelyet a társaság, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti az ügyfeleket. Amennyiben az érintetteknek olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, az Adatkezelő elérhetőségein teheti fel kérdéseit, ahol Adatkezelő munkatársai azt legjobb tudásuk szerint megválaszolják. Az Adatkezelő bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. Az Adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. Adatkezelő

Adatkezelő neve: Silverstone.hu Kft. Székhelye: 2615 Csővár, Madách u 1. Adószáma: 24677855-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-. E-mail: info@kormanymu24.hu

3. Definíciók

3.1. Személyes adat Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

3.2. Nyilvántartási rendszer A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

3.3. Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

3.4. Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

3.5. Címzett Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

3.6. Érintett Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

3.7. Harmadik fél Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3.8. Ügyfél Olyan Érintett, aki igénybe veszi az Adatkezelő valamely szolgáltatását.

3.9. Felhasználó Minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, weboldalát meglátogatja.

3.10. Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

3.11. Profilalkotás A személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

3.12. Álnevesítés A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

3.13. Adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

3.14. Hozzájárulás Az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

3.15. Adatvédelmi incidens A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3.16. Tiltakozás Az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3.17. Adattovábbítás Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

3.18. Adattörlés Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

4. Alapelvek

Alapelvek az adatkezelés során A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

A. az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
B. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
C. az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
D. az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
E. az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
F. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése céljából, kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel. A 16. életévét be nem töltött személy Érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött Érintettre vonatkozó személyes adatot – a szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmaz, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik felek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető személyes adatait. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt. A szolgáltató a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek honlapjain és webáruházaiban gyűjtött adatok tekintetében a szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, adatkezelést ebben a tekintetben nem végez. Az így kezelt személyes adatok köréről, a kezelésének céljáról, jogcíméről és időtartalmáról az Ügyfél, mint Adatkezelő tud felvilágosítást adni, ezen adatok adatkezelésével kapcsolatban az Ügyfél tartozik kizárólagos felelősséggel.

5. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

5.1. A weboldal látogatóinak adatai, naplók Az Adatkezelő a saját weboldalainak látogatása során rögzíti a Felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét. Az adatokat az Adatkezelő védelmi rendszer üzemeltetésére, hibák felderítésére, vitás kérdések tisztázására, visszaélések bizonyítására használja fel. Az adatokat 2 hónap elteltével törli.

5.2. Ügyfél regisztráció, megrendelés Az Adatkezelő szolgáltatásainak megrendelésére csak regisztrációt követően van lehetőség. Az adatkezelés célja és jogalapja a megrendelések teljesítése, a szolgáltatások biztosítása, kapcsolattartás az Ügyféllel, a megrendelésből eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, valamint hírlevél és tájékoztató levél küldése. A regisztráció alkalmával bekért személyes adatok a következők: felhasználónév, jelszó, név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az Adatkezelő a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat 5 évig örzi meg.   A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján az adatkezelő 8 évig őrzi meg.

5.3. Hírlevél Az adatkezelés célja e-mail alapú hírlevél küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása vagy az Adatkezelő jogos érdeke és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama a hozzájáruló nyilatkozat esetén visszavonásáig, az Adatkezelő jogos érdeke esetén pedig a tiltakozási jog gyakorlásáig tart. Az érintett a hozzájárulás visszavonását, illetve a tiltakozási jogát a kiküldött hírlevélben szereplő linkre kattintva gyakorolhatja, vagy az Adatkezelő székhelyére postai úton megküldött levélben kezdeményezheti.

5.4. Ügyfélszolgálat Az Adatkezelő az Felhasználók részére ügyfélszolgálatot biztosít. A Felhasználó a megkeresés formájától függően hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A beérkező e-maileket, telefonbeszélgetéseket, a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapok segítségével küldött üzeneteket, online beszélgetéseket minden önkéntesen megadott adattal együtt az Adatkezelő rögzíti, maximum 5 évig tárolja és ezeket a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban használja fel.

6. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

Az Adatkezelő a kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el, amik elsődleges célja a folyamat azonosítás és a terhelés elosztás. Minden cookie a weboldal alapvető működéshez szükséges, személyes azonosításra nem alkalmas. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Az Adatkezelő az alábbi cookie-kat használja: A. UnasAdminID - folyamatazonosító, munkamenet végéig B. UnasProxyID - terheléselosztó, munkamenet végéig C. UnasCookieAlert - cookie figyelmeztetés nyugtázása, 365 napig D. Google Analytics - álnevesített statisztika

7. A adatkezelés módja és biztonsága

Az Adatkezelő minden személyes adatot elektronikusan kezel és tárol, személyes adatokról papír alapú másolat nem készül. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési eszközei a székhelyén, illetve a DataLand szerverteremben (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15) valamint a Rackforest szerverteremben (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22) kerültek elhelyezésre. A szervereken tárolt adatokhoz a szervertermek munkatársai nem férhetnek hozzá. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatkezelési tevékenységének teljes terjedelmére kiterjedően. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar jogszabályoknak és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni. Az Adatkezelő hibájából bekövetkező adatvesztés esetén az Adatkezelő köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

8. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, az adatfeldolgozókat és az együttműködő külső szolgáltatókat kivéve harmadik személyek részére nem adják át. A megrendelések teljesítése, a szolgáltatások működésének biztosítása, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe, illetve külső szolgáltatókkal működhet együtt.

8.1. Adatfeldolgozók Az ügyfelekkel kapcsolatban az Adatkezelő az alábbi cégeknek továbbít adatokat, az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. A. Prajczer Ügyviteli Bt., H-9400 Sopron, Margitbányai u. 33., adószám: 22458803-2-08, cégjegyzékszám: 08-06-003577 B. Prajczer és Társa Könyvelő Bt., H-9422 Harka, Fenyves utca 6., adószám: 25850572-1-08, cégjegyzékszám: 08-06-014684 8.2. Külső szolgáltatók, címzettek Az Adatkezelő a szolgáltatás biztosítása érdekében külső adatkezelőkkel működhet együtt, azok részére személyes adatokat továbbíthat, ezek az alábbiak. Az Adatkezelő a külső szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A. Internet Szolgáltatók Tanácsa, H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. B. P.D.R. Solutions FZC, F-20, Business center 1, Business Park, RAK Free Trade Zone, Ras Al Khaimah C. EuroDNS S.A., 21, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg D. ROSPOT S.R.L., Eugeniu de Savoya nr. 7, Timisoara 300085, România E. Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko

9. Az Érintett jogai

9.1. A hozzáférés joga Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatait és a rendeletben felsorolt információkat megismerje.
9.2. A helyesbítéshez való jog Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
9.3. A törléshez való jog Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
A. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték;
B. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
C. az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
A. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
B. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.
9.5. Az adathordozhatósághoz való jog Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
9.6. A tiltakozáshoz való jog Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdeke.

10. A jogérvényesítés módja

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a 2. pontban meghatározott elérhetőségeken. Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

11. Hatályos jog, egyéb rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó. Amennyiben a Felhasználó országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, a Felhasználó köteles azoknak eleget tenni. A Felhasználó azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért. A jelen Adatkezelési tájékoztató a tájékoztatást szolgálja, önmagában nem elegendő az adatkezelések teljes megértéséhez. Azon kérdésekben, melyekre a jelen Adatkezelési tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, a Felhasználó a 2. pontban jelzett elérhetőségeken kérhet tájékoztatást az Adatkezelőtől.